Thông tin
  • Tập mới : 12
  • Tên khác : B-Project: Zecchou*Emotion
  • Năm phát hành : 2019
  • Thời lượng : 12 Tập
Nội Dung

Phần thứ hai của B-Project: Kodou * Tham vọng .