Thông tin
  • Tập mới : 1
  • Tên khác : Hello World Full - Trailer
  • Năm phát hành : ??
  • Thời lượng : ?? Tập
Nội Dung

Một movie cùng đạo diễn với Sword Art Online.